Lite frågor om GDPR

GDPR kan vara tungt att hantera för ett mindre företag, som inte har resurser att avsätta och kanske inte den rätta kompetensen, vi erbjuder oss att hjälpa till med uppstarten då GDPR kan innebära att IT-system och dess processer måste ses över. 

Arbore AB tar tillsammans med ditt företag fram en handlingsplan för att få dokumentation och de flöden på plats som hjälper ditt företag att leva upp till GDPR:s högt ställda krav.

Start Survey